Pogoji poslovanja

1. Splošno

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z  Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje. Obravnavajo in urejajo delovanje naših spletnih storitev, elemente poslovnega odnosa med ponudnikom in naročnikom (kupcem) in pravice slednjega. Splošni pogoji poslovanja veljajo v vseh pogodbenih razmerjih, sklenjenih v zvezi z rezervacijo storitev preko spletne strani https://www.cimet-studio.si

Spletna stran https://www.cimet-studio.si je v lasti podjetja Rok Peric s.p., Gradišče nad Prvačino 83, 5292 Renče. Slednji je kot ponudnik storitev tudi pogodbena stranka tega razmerja (v nadaljevanju: ponudnik).

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku spletnega naročila. Uporabnik je oboddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.


2. Vizitka podjetja

Sedež podjetja: Rok Peric s.p., Gradišče nad Prvačino 83, 5292 Renče, Nova Gorica

Matična številka: 8738220000

Davčna številka: SI42470978

Zavezanci za DDV: DA


3. Rezervacija storitev

Naročnik/kupec rezervira storitev na spletni strani ponudnika, po telefonskem dogovoru ali na sestanku v živo. Kupec lahko rezervacijo prekliče v  treh (3) dneh pred datumom izvedbe storitve preko elektronske pošte na info@cimet-studio.si ali po telefonu +386 40767354. V primeru, da kupec v dogovorjenem roku ne prekliče svojega naročila pomeni, da je pogodba o rezervaciji storitve med kupcem in ponudnikomnepreklicno sklenjena.


4. Izvedba naročila

Ponudnik naročeno storitev izvede na sedežu poslovne enote ali na terenu. Dobavni roki se lahko razlikujejo glede na naročeni izdelek. Če ponudnik svoje obveznosti nebo mogel izpolniti v roku, bo o tem pravočasno obvestil kupca.

Dostava se izvrši na način, ki je bil predhodno fogovorjen. Zaradi zagotavljanja čim uspešnejše in čim hitrejše dostave se zahteva, da kupec ob rezervaciji poda popolne podatke o naslovu dostave in tudi kontaktno telefonsko številko. 


5. Cene

Vse cene izdelkov so izražene v evrih in vsebujejo DDV.

Za posamezno naročilo so veljavne cene, ki veljajo v trenutku oddaje naročila. Cene nimajo vnaprej določene veljavnosti in se lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremenijo.

V primeru, da se cena storitve spremeni po oddaji rezervacije, je naročnik deležen storitve v polnem obsegu kot definirano na dan rezervacije.


6. Stroški dostave

Stroški dostave se obračunajo dodatno in so odvisni od obsega naročila – paketa.


7. Način plačila

Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

– z bančnim nakazilom na bančni račun podjetja


8. Odgovornost za napake

Ponudnik posredno odgovarja za stvarne napake izdelkov, skladno z določili Zakona o varstvu potrošnikov.

Če se dostavljeni izdelki razlikujejo od naročenih izdelkov, v primeru, nepravilnih podatkov ali vsebin, se stranki uskladita glede možnih popravkov.

V primeru da so s strani naročnika/kupca podani napačni podatki, odgovornost in stroške popravkov ali izdelave novih izdelkov krije naročnik/kupec.


9. Varovanje osebnih podatkov

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika. Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.


10. Povezave na spletne strani tretjih oseb

Spletne vsebine na strani https://www.cimet-studio.si lahko vsebujejo povezavo na spletne strani tretjih ponudnikov, ki imajo svojo varnostno politiko. Cimet studio na te politike nima vpliva in ne jamči za delovanje, varnost in aktivnosti na spletnih straneh tako povezanih ponudnikov.


11. Pritožbe in spori

Ponudnik ima, skladno z določili Zakona o varstvu potrošnikov vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanje pritožb. Naročnik/kupec v primeru težav uporabnika oziroma pri njem pooblaščeno osebo za obravnavanje pritožb kontaktira bodisi telefonsko bodisi po elektronski pošti. Ponudnik bo najkasneje v roku 8 delovnih dni potrdil, da je pritožbo prejel ter naročniku/kupcu sporočil potek nadaljnje obravnave tega postopka. Ponudnik se, skladno s svojo vizijo, trudi, da se vse nastale spore, tudi iz razloga ekonomičnosti postopka na strani obeh strank, rešuje sporazumno, tudi s posredovanjem izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, skladno z določili Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS). V primeru, da sporazumna rešitev nastale sporne situacije ne bo možna, bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče v Novi Gorici.


12. Varstvo potrošnikov

Za vse, s temi splošnimi pogoji neurejena razmerja oziroma elementi, veljajo pravila Zakona o varstvu potrošnikov.


13. Darilni boni

Možen je zakup storitve z Darilnimi boni. Darilni bon je izdan v poljubno željeni vrednosti izraženi v eurih z minimalno vrednostjo 50 euro ali za določeno storitev/paket. V primeru, da je vrednost opravljene storitve višja od vrednosti darilnega bona, mora imetnik darilnega bona razliko doplačati. Če je vrednost nakupa nižja od vrednosti darilnega bona/kartice, se razlika do polne vrednosti bona/kartice ne vrača (ne v obliki dobropisa, ne v obliki bona, ne v gotovini). Darilnega bona ni mogoče zamenjati za gotovino. Z darilnim bonom ni mogoče kupiti drugega ali več drugih darilnih bonov. Darilni bon je mogoče kupiti na spletni strani ponudnika ali na sedežu podjetja. Po darilnem bonu/kartici ni dovoljeno ničesar pisati, brisati, črtati ali popravljati. V nasprotnem primeru se šteje darilni bon/kartica za neveljavnega. Plačilo darilnih bonov se izvede na enak način kot plačilo storitve. Veljavnost bonov je zapisan na darilnem bonu in znaša 6 mesecev od dne nakupa. Darilni Bon preneha veljati , ko ga na sedežu PE podjetja naročnik preda kot plačilo za storitev. Kupec je pred uporabo bona zavezan k rezervaciji termina, kot to velja za vse ostale storitve.  Za izgubljene ali ukradene darilne bone ne odgovarjamo. Darilni bon je prenosljiv. Ob uporabi darilnega bona mora kupec predložiti originalni darilni bon. Fotokopije ali preslikave darilnega bona niso veljavne. Vsak darilni bon je opremljen z zaporedno številko.


14. Pravno obvestilo

Spletna stran https://www.cimet-studio.si in vsi podatki na njej (fotografije, grafični in video elementi itd.) so zaščiteni z Zakonom o avtorskih pravicah in jih ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja. Znamka Cimet studio in logotip sta v lasti podjetja Rok Peric s.p.

Vsi predani materiali (fotografije v digitalni obliki in spominski artikli) so last podjetja Rok Peric s.p.. in se s plačilom storitve ne prenesejo na kupca.  Predane materiale lahko kupec objavljana svoji spletni strani, socialnih medijih in tiskanih medijih, vendar se zavezuje, da kot avtorja vizualnih vsebin (fotografij ali video posnetkov) navede avtorja: Cimet studio.

Vsaka obdelava oddanih fotografij/materialov, ki vpliva na izgled ter kvaliteto le teh in ni izvedena s strani Cimet studio, ni dovoljena brez avtorjeve privolitve.


15 . Veljavnost splošnih pogojev poslovanja

Splošni pogoji poslovanja veljajo od 18. 10. 2020 dalje.

Ponudnik si pridružuje pravico kadarkoli spremeniti splošne pogoje poslovanja.


Cimet studio